produkty

Intelektualna.pl

Obsługa wdrożeń informatycznych

Co to jest wdrożenie informatyczne?

Wdrożenie informatyczne (wdrożenie IT) to złożona procedura związana z instalacją i konfiguracją oprogramowania potrzebnego do prowadzonej działalności gospodarczej bądź publicznej. Łączy się z nim rozbudowana umowa wdrożeniowa, której elementem zawsze jest licencja bądź rzadziej przeniesienie praw do danego oprogramowania. Obsługa wdrożeń informatycznych wiąże się z wieloma działaniami takimi jak analiza prawna w zakresie posiadanych praw do oprogramowania.

Co zyskasz dzięki temu?

Kiedy warto to zrobić?