produkty

Intelektualna.pl
  • Oznaczenia i Reklama Produktów

    Dopuszczalność reklamy i oznaczanie produktów

    Produkty (bądź ich opakowania) mogą być nośnikami różnego rodzaju informacji bądź oznaczeń, które mają za zadanie zachęcić klientów do ich zakupu, wskazać przewagę nad innymi produktami tego typu bądź zapewnić o wyższej jakości i niezawodności produktu. Istnieje wiele przepisów dotyczących oznaczania produktów oraz ich reklamowania. Budowanie rozpoznawalności produktu nie może pomijać aspektów prawnych.

    Co zyskasz dzięki temu?

    Kiedy warto to zrobić?