produkty

Intelektualna.pl

Reprezentacja w sporach

Reprezentacja w sporach

Wynik sporu – tak sądowego czy z organami administracji publicznej – zależy od właściwych działań na etapie wstępnym, przed formalnym rozpoczęciem sporu, a także po wszczęciu postępowania. Pomoc prawnika może okazać się konieczna w szczególności w sprawach z zakresu praw własności intelektualnej, choćby z uwagi na złożoność tej materii i wciąż niezbyt duże doświadczenie właściwych organów w sprawach tego typu.

Co zyskasz dzięki temu?

Kiedy warto to zrobić?