produkty

Intelektualna.pl
  • Wdrożenie RODO

    Dlaczego powinieneś wdrożyć RODO?

    Obecny priorytet SMM Legal to wsparcie klientów we wdrożeniu wymagań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). RODO zaczynamy stosować od 25.05.2018 r. i z tym dniem następuje kolejna ewolucja w dziedzinie bezpieczeństwa danych. RODO wprowadza nowe zasady i wymagania dotyczące zarządzania danymi (m.in. zasada rozliczalności, nowy rodzaj dokumentacji) – od 25.05.2018 r. przedsiębiorcy przetwarzający dane osobowe muszą je spełniać. RODO harmonizuje regulacje i standardy dotyczące przetwarzania danych, ale wprowadza również rygorystyczne kary za naruszenie zasad ochrony danych, w wysokości nawet do 20 mln euro.

    Co zyskasz dzięki temu?

    Kiedy warto to zrobić?