produkty

Intelektualna.pl
 • Adrian Rycerski

  Nazwisko w firmie spółki komandytowej

  Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy. Zamieszczenie w firmie nazwiska komandytariusza sprawia, że odpowiada on wobec osób trzecich tak jak komplementariusz (bez ograniczenia). Co jednak w sytuacji, gdy wspólnikami spółki komandytowej są małżonkowie mający to samo nazwisko, z których jeden jest komplementariuszem a drugi komandytariuszem?

   

  W spółce komandytowej zawsze musi być co najmniej jeden wspólnik, który wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) oraz co najmniej jeden wspólnik, którego odpowiedzialność jest ograniczona (komandytariusz). Dlatego też istotne znaczenie mają przepisy dotyczące sposobu konstruowania firmy spółki komandytowej.

   

  Sytuacja nie jest szczególnie skomplikowana, kiedy każdy ze wspólników spółki komandytowej ma inne nazwisko. Co innego, gdy w spółce komandytowej jest dwóch wspólników mających takie samo nazwisko (np. z uwagi na więzy rodzinne), z czego jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. Z pewnością komandytariuszowi zależeć będzie na uniknięciu ponoszenia odpowiedzialności w zakresie, w jakim odpowiada komplementariusz tylko z tego powodu, że jego nazwisko znajduje się w firmie spółki komandytowej.

   

  Dlatego w takiej sytuacji warto rozważyć wprowadzenie do firmy spółki, oprócz nazwiska, także imienia komplementariusza, co eliminowałoby wszelkie wątpliwości dotyczące statusu danej osoby w spółce. Z kolei unikać należy wprowadzania do firmy spółki komandytowej nazwiska w liczbie mnogiej (np. Rycerscy). Mogłoby to sugerować, że każda osoba o takim nazwisku jest komplementariuszem w spółce komandytowej, a co za tym idzie ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (jeśli jednak osoby o takim samym nazwisku są komplementariuszami, wówczas nie ma przeszkód aby nazwisko zostało podane w liczbie mnogiej).

   

  Wydawać by się mogło, że ustalenie brzmienia firmy spółki komandytowej nie stanowi żadnego problemu. Niemniej jednak brak rozstrzygnięcia przytoczonych problemów przez prawodawcę nakazuje zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy firma ma być oznaczeniem spółki służącej do prowadzenia działalności rodzinnej.

   

  #firma #spółkakomandytowa #komplementariusz #komandytariusz

  Te artykuły również Cię zainteresują: