produkty

Intelektualna.pl
 • SMM Legal

  dr Tomasz Lewandowski

  Inspektor Ochrony Danych w SMM Legal. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych w podmiotach prywatnych i publicznych. Pomaga klientom w dostosowaniu ich działalności do spełniania nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

  Doktor nauk prawnych (2017), absolwent prawa (2013) oraz administracji (2011) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie stypendium programu Erasmus studiował prawo międzynarodowe w ramach Joint-Master Program in International Law na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie.

  W 2011 r. ukończył Studium Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

  Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony danych osobowych. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Sędzia międzynarodowych rund prestiżowego konkursu prawa międzynarodowego im. Philipa Jessupa. Trener drużyn studenckich uczestniczących w konkursach typu moot court.

  Tomasz Lewandowski realizuje projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską, często współpracując z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Laureat Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków (2013) oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014).

  Pracuje w języku angielskim oraz posługuje się językiem francuskim. Zna podstawy języka litewskiego.

  Te artykuły również Cię zainteresują: