produkty

Intelektualna.pl
 • SMM Legal

  Magdalena Michalska – Niewiadomska

  Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe. Przygotowuje i negocjuje umowy z zakresu IT&IP, w szczególności umowy wdrożeniowe (w tym w metodologii Waterfall czy Agile), umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy serwisowe, umowy o depozyt kodów źródłowych. Prowadzi bieżącą obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych.

  Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich, popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych oraz praw ochronnych na znaki towarowe przed krajowymi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

  Posiada doświadczenie w sporach dotyczących naruszenia znaków towarowych poprzez rejestrację i używanie domen internetowych przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center).

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach (egzamin zawodowy zdany z wyróżnieniem). W 2017 r. ukończyła Studia Podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych” w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

  Te artykuły również Cię zainteresują: