produkty

Intelektualna.pl
 • SMM Legal

  Mateusz Stańczyk

  Zajmuje się doradztwem transakcyjnym i doradztwem w obszarze inwestycji w działalność badawczo-rozwojową z udziałem środków publicznych oraz doradztwem spółkom publicznym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek handlowych.

  W dotychczasowej praktyce prowadził całościową obsługę korporacyjną spółki z indeksu mWIG40 oraz doradzał spółkom notowanym na GPW w przedmiocie raportowania informacji poufnych. Doradzał klientom w transakcjach M&A oraz JV, a także związanych z nabyciem i zarządzaniem infrastrukturą przedsiębiorstwa. Doradzał w przedmiocie projektowania i negocjowania struktury służącej finansowaniu sprofilowanych projektów venture capital oraz projektów związanych z finansowaniem innowacyjnych produktów i usług, z udziałem środków publicznych. Ma doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych w spółkach sektorów regulowanych.

  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 roku uzyskał wpis na listę adwokatów, jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Autor monografii „Statut spółki akcyjnej jako środek obrony przed wrogim przejęciem” (Difin 2014) oraz publikacji m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej z zakresu problematyki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Pracuje w języku angielskim, zna również język francuski.

  Te artykuły również Cię zainteresują: