produkty

Intelektualna.pl
SMM Legal

Michał Wojtkowiak

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Od stycznia 2017 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również zagadnieniami z zakresu prawa ochrony konkurencji. Interesuje się również prawnymi aspektami nowych technologii oraz prawem ochrony konsumentów.

Posiada kilkuletnie doświadczenie m.in. w zakresie egzekwowania naruszeń praw własności intelektualnej oraz reguł uczciwej konkurencji, przygotowywania umów o stworzenie programów komputerowych i wdrożenie systemów informatycznych, opracowywania efektywnych modeli zarządzania prawami własności intelektualnej, jak również w zakresie rejestracji znaków towarowych.

Uczestniczył także w przygotowywaniu szeregu badań typu due diligence z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego przygotowywanych dla Klientów z branży telekomunikacyjnej, bankowej oraz energetycznej.

Te artykuły również Cię zainteresują: