produkty

Intelektualna.pl
 • SMM Legal

  Piotr Ruchała

  Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Doradza klientom w sporach o naruszenie praw własności intelektualnej, o czyny nieuczciwej konkurencji i o nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, a także przy zawieraniu umów handlowych, w szczególności z zakresu technologii informatycznych. Reprezentował klientów w sporach przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP.

  Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa autorskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu podstaw prawa własności intelektualnej oraz polskiego i europejskiego prawa cywilnego.

  Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa zobowiązań. Przedstawiał na konferencjach naukowych referaty dotyczące prawa własności intelektualnej i prawnej problematyki obrotu dobrami kultury.

  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Te artykuły również Cię zainteresują: