produkty

Intelektualna.pl
 • SMM Legal

  Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski LL.M.

  Kierownik departamentu własności intelektualnej w SMM LEGAL Maciak Mataczyński. Doradza Klientom w sporach oraz transakcjach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa konkurencji.

  Rafał Sikorski doradzał m.in. w dużych projektach informatycznych zajmując się opracowywaniem kontraktów dotyczących eksploatacji oprogramowania komputerowego. Ponadto prowadził również negocjacje z podmiotami zarządzającymi tzw. patent pools oraz dysponentami patentów umożliwiających korzystanie ze standardów doprowadzając do zawarcia korzystnych umów licencyjnych dopasowanych do potrzeb indywidualnych Klienta. Wielokrotnie reprezentował Klientów w procesach o naruszenie praw własności przemysłowej  oraz praw autorskich.

  Rafał Sikorski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w 1999 roku. W roku 2000 uzyskał tytuł LL.M in International Business Transactions na Central European Univeristy w Budapeszcie. W 2005 roku obronił doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM, gdzie obecnie jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego. Odbył staż naukowy w Instytucie T.M.C. Assera w Hadze.

  Jest autorem kilkudziesięcu publikacji z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa konkurencji oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Obecnie jest współredaktorem serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.

  W ramach działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim badaniem związków prawa konkurencji oraz prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk jak standaryzacja oraz działalność tzw. patent pools. Ponadto zajmuje się również problematyką określania prawa właściwego dla umów dotyczących praw własności intelektualnej oraz naruszeń tychże praw.

  Te artykuły również Cię zainteresują: