produkty

Intelektualna.pl
 • Aleksander Hyżorek

  Zmiany dotyczące warunków technicznych budynków w zakresie izolacyjności cieplnej

  Od 1 stycznia 2021 r. w życie weszły nowe przepisy odnoszące się do energooszczędności budynków. Zmiany w głównej mierze mają na celu obniżenie współczynnika przewodzenia ciepła, zaś przepisy określają wartości maksymalne przenikania ciepła dla poszczególnych przegród wewnętrznych budynku. Zmiany te dotyczą również stolarki okiennej i mają na celu ograniczenie wydostawania się ciepła z budynku na zewnątrz. Mają one doprowadzić do utrzymania ciepła wewnątrz budynku bez konieczności częstego jego dogrzewania. Nowe normy ujęte zostały w większości w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

   

  Do kogo adresowane są nowe warunki techniczne?

   

  Z pewnością wiele osób zastanawia się, czy musi przebudowywać swój dom, czy mieszkanie, jeżeli nie spełnia standardów obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Odpowiedź na to pytanie musi być negatywna. Nowe przepisy adresowane są przede wszystkim do inwestorów, którzy po dniu wejścia w życie przepisów otrzymają pozwolenie na budowę. Pozwolenia na budowę są bowiem wydawane z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego. Co ważne projekt budowlany, który nie jest dostosowany do wymagań, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. będzie musiał zostać do nich przystosowany, jednak wiele projektów, które były już tworzone przed dniem wejścia w życie tych przepisów posiada klauzulę, że zostały one opracowane na podstawie przyszłego stanu prawnego, aby uniknąć ewentualnych zmian projektu na potrzeby postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę.

   

  Realizacja zaleceń Unii Europejskiej

   

  Wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia zalecenia były znane już od dawna – nie powinny one być zaskoczeniem dla architektów, projektantów, czy urzędników, a także inwestorów. Normy te są częścią unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego, który jest zbiorem wiążących ustaw mających na celu zapewnienie realizacji założeń Unii Europejskiej dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Unijne postulaty w omawianym zakresie nazwane zostały planem „20-20-20”, bowiem dotyczą ograniczenia o 20% emisji gazów cieplarnianych, wzrostu o 20% efektywności energetycznej, a także osiągnięcia 20% udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii.

   

  Jaki jest cel nowych przepisów

   

  Celem wprowadzonych przepisów jest oczywiście ochrona środowiska – zminimalizowane emisji do środowiska wytworzonego przez gospodarstwo domowe ciepła, a przez lepszą izolację domów także zachowanie przez dłuższy czas wytworzonego ciepła.  Co za tym idzie, budynki, które powstaną po 1 stycznia 2021 r. będą musiały być lepiej izolowane. Pomimo obaw, że zwiększenie grubości izolacji, czy skorzystanie z materiałów o lepszej jakości pomnoży koszty budowy domu, to specjaliści obliczyli, że wzrost kosztów wynosić będzie zaledwie kilka procent wartości inwestycji, których zwrot już po kilku latach użytkowania będzie widoczny w mniejszych rachunkach.

   

  Zmiana w zakresie parametrów

   

  Największą zmianą jest zmiana w zakresie przenikania ciepła – tzw. współczynnik U(max) dla ścian zewnętrznych odgradzających pomieszczenia ogrzewane (temperatura wnętrza powyżej 16°C) zmaleje z wartości 0,23 [W/(m2 · K)] do 0,20 [W/(m2 · K)].  Zmianie ulegnie również m.in. parametr odnoszący się dla dachów i stropodachów z 0,18 [W/(m2 · K)] do 0,15 [W/(m2 · K)]. Zmiany dotyczą tylko zewnątrz budynku – nie będzie zatem konieczności przystosowania projektów budowlanych dla ścian wewnętrznych, czy podłóg.

   

  Podsumowanie

   

  Domy zbudowane po 2020 r. będą zatem określane mianem domów energooszczędnych – niższe koszty energii i dbałość o środowisko. W projektach nowych domów będzie trzeba zwracać uwagę na izolację i materiały, które są do niej wykorzystywane, a także odpowiednie zabezpieczenie przegród zewnętrznych. Zwrócić również będzie trzeba uwagę na montaż odpowiedniej stolarki okiennej i wentylacji. Nadrzędnym celem nowych przepisów jest zatem wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w budynku.

  Te artykuły również Cię zainteresują: