produkty

Intelektualna.pl

Wszystkie wpisy z kategorii: Postępowanie cywilne

Damian Michalski

Zwrot opłaty sądowej w razie cofnięcia pozwu po wydaniu nakazu zapłaty, ale przed przeprowadzeniem posiedzenia wyznaczonego na rozprawę z uwagi na brak możliwości doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu

Tytułowe zagadnienie nie jest oczywiste i rozstrzygane jest niejednolicie przez doktrynę i orzecznictwo. Kwestia przysługiwania prawa do żądania zwrotu opłaty sądowej nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza […]

Czytaj więcej