produkty

Intelektualna.pl
  • Wszystkie wpisy z kategorii: Postępowanie cywilne

    Damian Michalski

    Zwrot opłaty sądowej w razie cofnięcia pozwu po wydaniu nakazu zapłaty, ale przed przeprowadzeniem posiedzenia wyznaczonego na rozprawę z uwagi na brak możliwości doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu

    Tytułowe zagadnienie nie jest oczywiste i rozstrzygane jest niejednolicie przez doktrynę i orzecznictwo. Kwestia przysługiwania prawa do żądania zwrotu opłaty sądowej nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza […]

    Czytaj więcej